Videos

史可為 - 不能自由採訪,如何發掘新聞?

Share
Description:

15.9.2011
嘉賓:中央電視台亞太中心站記者 史可為
主持:新傳系助理教授 李家文

導播、攝影及後期製作:新傳系高級講師 梁啟業 | 多媒體製作室經理 曾皓祥 | 學生助理:仇偉澤、丁灝嵐、岑志剛、吳百添、林嘉寶、佘錦洪、許貫林、謝天恩

Tags:
Categories:
Show more Show less

0 comments

No comments yet.

Video CMS powered by ViMP (Community) © 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010